Ceník výkonů nehrazených  ze zdravotního pojištění, platnost od 1.6.2020
Lékaři L&K,s.r.o., Bílovice 522

Zdravotní prohlídka do zaměstnání vstupní, periodická, výstupní
kategorie I.    400 Kč
kategorie II.  400 Kč
kategorie III.   400 Kč
brigádníci 300 Kč
Vyplnění tiskopisu pro pojišťovnu 
pracovní neschopnost, úraz, bolestné 300 Kč
ztížení společenského uplatnění  300 Kč
výpis ze zdrav. dokumentace pro pojišťovnu nebo uzavření pojištění 500 Kč
 
Prohlídka na zbrojní průkaz  400 Kč
Zdravotní prohlídka na řidičský průkaz  - vstupní  300 Kč
Zdravotní prohlídka na ŘP- obnova řidič. průkazu 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace  200 Kč
Potvrzení pro úřady   50 Kč
Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění 100 Kč
Potravinářský průkaz 300 Kč
Sepsání žádosti o umístění do domova důchodců 200 Kč
V Bílovicích 1. 6. 2020

                          

Kontakt

Lékaři L&K s.r.o. MUDr. Jiří Lapčík st.
MUDr. Jiří Lapčík ml.
MUDr. Jana Kutálková

Zdravotní sestry:
Jana Lapčíková
Martina Čechová
Irena Smolková

MUDr. Jiří Lapčík st.:
+420 606 946 252
lapcik301@tiscali.cz

MUDr. Jiří Lapčík ml.:
+420 773 110 022
lapcik.jiri@email.cz

MUDr. Jana Kutálková:
+420 777 118 365
kutalkova1@hotmail.com

Bílovice:
+420 575 570 399

Mistřice:
+420 575 570 393

Topolná:
+420 575 570 392

Kněžpole:
+420 575 570 395
lapcik301@tiscali.cz